KVK Jeugdacademie

Missie

De missie van de KVK jeugdacademie bestaat erin om jeugdspelers te laten doorstromen vanuit de postformatie naar de A-kern.

KVK jeugdacademie wil, met een gezonde dosis zelfkennis, een sterke en standvastige topopleiding zijn waar kinderen op een verantwoorde manier kunnen voetballen.

KVK jeugdacademie beseft dat het met kinderen/jong-volwassenen werkt en besteedt aandacht aan de totaalontwikkeling van elke speler.

Identiteit

De KVK jeugdacademie bestaat uit een sterk en coherent team van medewerkers dat de speler altijd centraal zet. Bij de KVK jeugdacademie geldt de leuze: “It’s all about the player!”

KVK jeugdacademie:

 • Zet het individu centraal. De opleiding gaat van lichaams- naar balbeheersing om uiteindelijk spelbeheersing na te streven: developing individuals for teamwork.
 • Wil spelers opleiden tot VIP’s. Veelzijdig, Initiatiefnemende Profspelers.
 • Zet in op een bezorgdheid door ondersteuning, begeleiding en opleiding.
 • Respecteert altijd en overal (zichzelf, anderen, materiaal…), het is inherent aan de KVK-familie
 • Stelt duidelijke prioriteiten. Gezondheid, familie en school komen op de eerste plaats.
 • Verwacht van spelers en medewerkers een sportieve lifestyle, lef en zelfstandigheid. Het is m.a.w. inherent aan de KVK jeugdacademie.

De KVK jeugdacademie staat voor:

 • Leeftijdseigen aanpak
 • Duurzaamheid (lange-termijn!)
 • Rust en overzicht
 • Een luisterend oor
 • Enthousiasme (bezieling)
 • Open communicatie

De KVK jeugdacademie wil een unieke opleiding zijn en een voortrekkersrol spelen binnen de West-Vlaamse jeugdopleidingen, het zal daarvoor inzetten op sterke jeugdopleiders.

Jeugdopleiders krijgen (inhoudelijke) input en scholen zich regelmatig bij. Zij vormen een sterk team rond elke speler, spelers die we graag het voetbal van morgen zien spelen!

Visie

Om het voetbal van de toekomst te kunnen spelen, wil de KVK jeugdacademie jeugdspelers een sterke opleiding aanbieden. Het wil omstandigheden creëren  waarbinnen kinderen en jongeren zich ‘thuis’ voelen en dus graag komen, FUN.

De KVK Jeugdacademie wil 100% inzetten op duurzaamheid, vertrekkend vanuit een sterke, gewortelde life-style!